Uddannelsen hos os varer 1 år og 9 måneder. Så har du alt hvad du skal bruge til at kunne udøve zoneterapi håndværket.
E-learning kun anatomi, fysiologi samt sygdomslære (300 timer). Alle andre fag er direkte kontakt mellem underviser og elev, der er fysisk klasseundervisning på skolen.
Derved opnås den bedst mulige træning og udvikling. Altså mesterlære-facon, som i “gamle” dage.

Uddannelse til zoneterapeut
Starter i september 2024
Daghold 10. september
Aftenhold 02. september
Få program tilsendt

Den komplementære uddannelsen,
giver dig ret til at kunne:

1)   Registrere dig som RAB-Zoneterapeut. Registreret Alternativ Behandler. Lov vedtaget i Folketinget 2004
2)  Sygeforsikringen danmark, med eget ydernummer og tilskud til zoneterapi behandlinger. Har 2.500.000 medlemmer
3)  Behandle i virksomheder med firmaordninger
4)  Falck Healthcare ordningen
5)  Momsfritagelse, alle zoneterapi behandlinger
6)  Behandler klienter med Sundhedsforsikringer
7)  At behandle på sygehuse, hvor klienten selv betaler ydelsen, Sygehuset skal vide  besked
8)  At oprette din egen klinik under uddannelsen og tjene penge samtidig

200 timer anatomi og fysiologi
Tag dette fag E-learning.

Læren om kroppens opbygning og funktion.

Klik og se fra TV Syd om menneskekroppe

klik og få program tilsendt
Faget er bygget op sådan at vi starter undervisningen fra et nul udgangspunkt, hvor den enkelte studerende ikke i forvejen har kendskab til anatomi og fysiologi. Der er online løsning (som en nødløsning), hvis tirsdag aften skulle være en forhindring. Skolens kører med 100% katederundervisning med underviser på, i samtlige fag i uddannelsen.
Faget er spændende at lære, fordi det giver dig indblik i kroppens indre unikke funktion og struktur.
Det er et grundredskab til forståelse og videreformidling til den enkelte klient når du er færdiguddannet zoneterapeut. Spændende fagbøger og man kan også investerer i lydbøger (CD rom) som hjælp til bøgerne. Dette er både til anatomi og fysiologi samt sygdomslære.

Anatomi og fysiologi er et grundlæggende og kompetencegivende fag hvor du lærer om den menneskelige organismes opbygning og funktion.
Det er et omfattende, men vigtigt fag, for at kunne arbejde professionelt, under og efter endt uddannelse.
Det er vigtigt med grundig kendskab til det der sker inde i kroppen og at kunne formidle denne viden til sine zoneterapi klienter. Derved bliver klienten afklaret for de spørgsmål de måtte have belyst.

Pensum er stort set på niveau med sygeplejerskeuddannelsen, og omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, knoglesystemet og de indre organers funktioner og meget mere.

Du vil få et indblik i og viden om hvad DNA er, hvordan celler deler sig, hvad et blodtryk er, og hvilken betydning hormonerne har for vores krop, og desuden svar på mange andre interessante relaterede spørgsmål.

Underviserens opgave er bl.a. at strukturere og systematisere det nye stof, hvorefter du så hjemme arbejder videre med stoffet.
Ved næste undervisningstime på skolen sikrer man sig så at alt er forstået. Dette foregår både ved skriftlige og mundtlig spørgsmål enten som selvstændigt arbejde eller som gruppearbejde.

Efter endt undervisning i faget aflægges der  eksamen i faget ved fysisk fremmøde. Det er en skriftlig eksamen på 2½ times varighed, og der gives ikke karakter, men man har bestået eller ikke bestået ud fra et fastlagt pointsystem.


100 timer Sygdomslære / farmakologi

Tag dette fag E-learning.

klik og få program tilsendt
Fra lægelig synsvinkel, sygdomme og lidt farmakologi. De mest kendte almindelige sygdomme der giver indblik i hvordan smittekilde, årsagssammenhænge, symptomer og komplikationer udarter sig, sådan at kendskabet giver tryghed for klienten og zoneterapeuten.
Lydbøger (CD rom) findes til bøgerne, som man kan investerer i ved siden af, som hjælpemiddel.
Der er online løsning (som en nødløsning), hvis onsdag aften skulle være en forhindring.

Sygdomslære og farmakologi (læren om medikamenter) er et fag hvor formålet er at få viden om, og opfattelse af forskellige almindelige sygdomme og deres årsager, symptomer, komplikationer og evt. behandling.
Der vil blive undervist i en lang række af almindeligt forekommende sygdomme f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, epilepsi og mange andre.

På 2. studieår ligger den traditionelle sygdomslære/farmakologi, hvor formålet er at give eleven den almindelige lægelige opfattelse af forskellige almindelige sygdomme, deres årsager, symptomer og komplikationer.

Efter endt undervisning i faget aflægges der eksamen ved fysisk fremmøde. Det er en skriftlig eksamen på 2½ times varighed, og der gives ikke karakter, men man har bestået eller ikke bestået ud fra et fastlagt pointsystem.


250 timer Zoneterapi + 40 timer VIP undervisning og 80 timers obligatoriske behandlinger.
I alt 370 timer i zoneterapi modul som er obligatorisk. Se beskrivelse i dit uddannelsesprogram.

Sportsskader, Muskelrefleksterapi, Erhvervszoneterapi, Meridianlære, Markedsføring opstart.

Hele uddannelsen er på ialt 828 timer.

Daghold: Holdstart, 02. september 2024
Aftenhold: Holdstart, 10. september 2024

klik og få program tilsendt
De 10 store hoved-systemer
Systemindlæring af zoner på fødderne, TKM-meridianlære, de 5 elementer, visuel foddiagnose og praktiske øvelser og m.m.

Der findes over 240 reflekspunkter under og oven på fødderne som er zoneterapeutens redskab til at kunne eliminerer og afbalancerer klientens tilstand.

Metoder til behandling
Redskaber til zoneterapibehandling, bruger vi kun hænderne og ikke andre hjælpemidler. Brug af pinde er ikke tilladt på skolen og har aldrig være brugt i skolens 41 årige historie.

Zonetryk – smerteskala
Der arbejdes blidt og nænsomt ud fra zonetryk på foden og skala 1 til 10 og i det etablerede system, hedder det smerteskala fra 1 til 10.
Der arbejdes stille og roligt ind i zonen, til vi når en værdi på 5-6 på skalaen. Fra 7 og opefter, er et for hårdt tryk og derfor bruges det ikke.

Meridianer m.m.
Lær hvordan meridianerne løber på kroppen og se sygdomme og ubalancer ud fra østens måde at opfatte det hele menneske på: nemlig Sind, Krop og Ånd. Yin og Yang principper og lær musklernes sprog der afspejler, fysik, psyke, personlighed, styrker og ubalancer.

Mange specialer
Vi gør også meget ud af zoneterapi på spædbørn, når de har problemer med f. eks. kolik og hård mave.
Sportsskader, Muskelreflekszoneterapi og Firmazoneterapi, det er vi specialister i.
Vi har registreret og kortlagt alle musklernes reflekszoner på fødderne.

Undervisning i praktisk zoneterapi Zoneterapi, Kinesisk medicin, TKM, meridianlære, sportsskade, markedsføring. 250 + 75 klinikbehandlingstimer med supervision, som er obligatorisk i uddannelsen.

Når alle fag er bestået, udleveres skolekredsens diplom og eksamensbevis.
Se elever med diplomer og klik her

Leif Nielsen er uddannet Zoneterapeut, har egen klinik, og har arbejdet 15 år som firmazoneterapeut.
Har arbejdet med zoneterapi i 42 år men professionel uddannet i 1991.
Har 32 års undervisningserfaring i ovennævnte fag og undervist i over 10.000 timer i det nævnte fag.
Har uddannet lidt over 900 zoneterapeuter fra overtagelse af

skolen i 1991 og frem til i dag.

Undervisning i skolens teorilokale hvor der er plads til 24 elever ad gangen i de teoretiske fag. Gode store lokaler også til praktisk zoneterapi indlæring.


15 timer TKM Orientalsk diagnose terapier

Underviser: Leif Nielsen
Orientalsk diagnose indplaceres i zoneterapiundervisningen.

Ansigtsdiagnose hvor du i ansigtet kan se diverse ubalancer og sygdomme m.m.
Alle tilstande aflæses i ansigtet. Det være sig fra fysiologiske til psykologiske ubalancer.

Lær at læse disse tegn og det er et værdifuldt værktøj/nøgler til at kunne gennemskue klientens problem/tilstand.

Ansigtets organområder bruges til at afstemme de ømme zoner du finder under fødderne, sådan at du får et helhedsbillede af klientens tilstand.
Visuel ansigts- og foddiagnose er et fremragende redskab, at finde ind til problemet. En nøgle til at åbne ind til fysiske eller psykiske smerter.

Ansigtet viser hvordan vi har det og er et spejl på den fysiske, psykiske og åndelige tilstand.
Livets spor eller tidens slitage sætter sig også tydeligt i ansigtet.
Vi arbejder også med neglediagnose, øjendiagnose, kropsdiagnose, muskeldiagnose, huddiagnose, hårdiagnose, tungediagnose, farvediagnose terapier.


50 timer behandlerorienteret psykologi og samtaleteknik

Weekender i foråret, år 2026
terapeutrolle, behandler orienteret psykologi, kommunikation. Rollespil. Samtale terapi.
Hvordan opfatter vi vores medmennesker, klienter og lær at tolke kropssprog, kriser og andre tegn, sådan at der under behandling også kan åbnes op for stress og følelser.
Lær om hvordan vi taler i terapeutiske sammenhænge. De 50 timer er fordelt således. 22 timer er i implementeret i zoneterapi undervisningen (lagt oven i de 250 timer) og 28 timer fordelt over 2 weekender.

Dette er bl.a. hvordan du lærer at “samtale” med klienten, så ord og råd er i overensstemmelse med hinanden.


30 timer Kost- og ernæringslære
Underviser: Frede Damgaard

2 weekender i foråret, år 2026

Frede Damgaard er uddannet DET Ernæringsterapeut, Biopat,  Phytoterapeut 

Frede Damgaard er kendt helseskribent i ugeblade, tidskrifter og deltaget i flere TV udsendelser. Mange læsere og lyttere er blevet hjulpet gennem gode råd og hans viden omkring sund kost og  livsstil.

Ved siden af dette arbejde har Frede Damgaard en klinik i Århus, hvor han igennem omkring 40 år, ud fra en irisanalyse m.m., vejleder og hjælper klienter til et sundere liv !

Frede Damgaard er ligeledes en kendt foredragsholder og underviser om helse og sundhed, sund kost og ernæringsterapi siden 1974 i Danmark, Norge og Sverige. Specielt for helsekostbranchens grunduddannelse i Danmark og Norge.

Undervisning af Heilpraktikere, Biopater, Zoneterapeuter, Kinesiologer, Alternative Kosmeteloger og Phytoterapeuter – samt holdt mange foredrag landet over – for brugere og interesserede af helsekost igennem omkring 40 år.

Frede Damgaard er forfatter til en del små hæfter og bøger om helse, og udviklet et stort farverigt undervisningsmateriale til brug for undervisning af af kursisterne. Frede Damgaard er en af de første- og største pionerer indenfor helsebranchens i Danmark, og fortsat er han opdateret med ny viden fra forskning og kurser i ind- og udland.

Mad skal være din medicin og medicin skal være din mad (Hipokrates).

Lær at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost er støttende og givende i bl.a. kombination med zoneterapibehandlinger og andre behandlingsformer.
Det er vigtigt at kosten er afstemt i forhold til den sygdom/ubalance klienten måtte have.

Sunde kostvaner alene kan ændre sygdomsbilledet og ved at fjerne eller reducerer de belastende faktorer, gør at kimen til sygdommen/ubalancen ophæves.

Tænk i dag på alle de mennesker der lider af fødevareallergi, eksem og andre sygdomme der udspringer af for dårlig kost.


15 timer Naturopati

Sygdom og sundhed Biopati

Biopati er en holistisk sundheds- og sygdomslære med fokus på biologisk medicin.

Det sunde menneske er i besiddelse af et stærkt immunforsvar og en række reguleringsmekanismer, der normalt beskytter det mod sygdomsangreb og genopretter ubalancer.

Hvis forskellige stressbelastninger – fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller mentale overskrider denne evne til regulering, vil kroppen lide overlast, og i første omgang med akutte symptomer.

Ved langvarige eller voldsomme stressbelastninger banes vejen for mere kroniske gener og sygdomme som fx dårlig fordøjelse, gentagne infektioner, allergier, dårligt kredsløb, gigt, migræne og hormonelle ubalancer. Ofte ledsaget af træthed og humørsvingninger.

Kroppen gennemgår forskellige faser, som giver en forståelse for, hvornår og hvordan de forskellige gener og sygdomme kommer til udtryk.

Formålet med den biopatiske behandling er at spore årsagerne, og derefter styrke kroppens eget potentiale til at helbrede sig selv. Der anvendes individuel kostvejledning, vitamin-, mineral- og fedtsyreterapi, urteterapi og symbioseterapi.

N.B. Naturopat ibm (i biologisk medicin) er en nyere og international betegnelse for samme uddannelse.

12 timer: Førstehjælp med hjertemassage
Underviser: Eva Moth

2 Weekender i efteråret 2025
Arbejder til daglig hos civilforsvaret og andre offentlige myndigheder.
Faget er kompetencegivende i erhvervslivet.

Det ansvarlige i at være zoneterapeut, gør at førstehjælp selvfølgelig er en naturlig del af uddannelsen, så du kan være rustet til at kunne yde førstehjælp på klinikken og ude i samfundet.
Der øves på specialfremstillede øvelsesdukker, som ved praktisk indlæring giver dig informationer via display om dit tryk, puls m.m. så du lærer det korrekt fra første færd.

Der øves rollespil med forskellige nødsituationer, så du indlærer færdigheder, der giver dig tryghed, når og hvis du i en realistisk situation, skulle få brug for dine indøvede færdigheder.
Det er en rar fornemmelse at kunne redde menneskeliv.

Førstehjælpstræning og hjertemassage er et obligatorisk modul i uddannelsen.


10 timer klientbehandling/klinikvejledning og supervision

Hvor du får behandlinger hos en professionel zoneterapeut.
Skolens godkendte RAB Zoneterapeuter og som en del af uddannelsen, skal du have 7 behandlinger og supervision fra en zoneterapeut.

For at kunne blive en god behandler, er det vigtig at man selv har gennemgået en proces via zoneterapiens fortræffelige virkemåde og på egen krop har oplevet reaktioner og forbedringer af almentilstanden.
Derved kan du blive en god behandler for andre medmennesker.
Disse behandlere vil gerne behandle dig, så ring og aftal en tid med vedkommende. Du kan søge behandlere over hele landet, hvis du vil rejse efter en speciel behandler eller én du har hørt godt om.


Herudover er der

80 obligatoriske behandlingstimer med supervision.

50 træningsbehandlinger ligger ud over den af hovedfaget i zoneterapi.
Altså 250 timer + 80 timers supervision oveni, så zoneterapi alene er på 330 timer.

Under uddannelsesforløbet gives behandlinger til klienter, sådan at indlæring og øvelse gør at den færdiguddannede zoneterapeut opnår rutiner. Derved gives tryghed og seriøsitet for både klient og behandler. Der læres journalskrivning og om basal sundhedslovgivning.
Eleven behandler i eget hjem. Er en del af hjemmearbejde/lektie/træning.
Der er telefonisk supervision og rådgivning hos underviser Leif Nielsen.


At lære om mennesket og dets natur og sætte det i balance igen. Det er det hele værd.