Sygeforsikringen danmark

Når du er færdiguddannet hos os, kan du blive godkendt hos Sygeforsikringen danmark, så du kan give dine egne klienter tilskud til zoneterapibehandlinger, når de er medlem af danmark.

RAB godkendelse:

Registreringsordning for Alternative Behandlere – RAB
Fra den 1. juli 2017 må alternative behandlere, som er sundhedsautoriserede, såsom sygeplejerske, fysioterapeuter m.m., igen kalde sig RAB-registrerede med de har og får de samme rettigheder.

“danmark” giver dog fortsat tilskud til nåleakupunktur og zoneterapi på fødder udført af de sundhedsautoriserede alternative behandlere, når de er registreret som Sundhedsautoriserede og anerkendte behandlere af en brancheforening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, til at registrere alternative behandlere, og behandlerne er uddannet akupunktører eller zoneterapeuter.

Registreringen indebærer følgende:

For at man som zoneterapeut kan benytte titlen, Registreret Alternativ Behandler, er det nødvendigt, at man er medlem af en forening, der er godkendt til at kunne RAB registere  egne medlemmer i en godkendt terapeutforening.
RAB = Registret Alternativ Behandler. Registreret RAB zoneterapeut.
Dette er en bestyttet titel som kun må bruges, når zoneterapeuten har opfyldt visse uddannelseskrav og betingelser og er medlem af en terapeutforening.

Formålet med registreringsordningen, er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Krav til RAB zoneterapeuter
Godkendte terapeutforeninger kan derfor, både stille krav til deres RAB godkendte medlemmer om vedvarende ajourføring og efteruddannelse, og henvise til et landsdækkende samarbejde som kan hjælpe medlemmerne med at vedligeholde deres høje faglige niveau.

Hvem kan blive registreret?
Loven angiver et minimumskrav til uddannelsen på 660 timer/lektioner. Skolen i Kolding ligger et godt stykke over minimumskravene.

Skattestyrelsen accepterer først din momsfritagelse, når du efter endt uddannelse fremsender behørig bevis og dokumentation fra Zoneterapeutskolen i Kolding, før du kan blive momsfritaget. Et vigtigt dokument for dig.