Dispensationsregler:
NYT: Social- og Sundhedsassistenter har dispensation i fagene, Anatomi og fysiologi samt sygdomslære.
Ved fremvisning af autorisationsbevis.
Ring og få program tilsendt, eller klik her:

A ) Dispensationsmuligheder med anden sundhedsfaglig uddannelse
Kopi af autorisation skal fremlægges til skolen ved tilmeldingen.
I faget anatomi og fysiologi samt sygdomslære er flg. faggrupper fritaget for undervisning.

– Læger
– Sygeplejersker
– Fysioterapeuter
– Jordemoder
– Osteopat
– Tandlæger
– Sosu. Assistenter *
– Plejehjemsassistenter
– Ergoterapeuter
– Kiropraktorer
– Psykomotorisk terapeut. Kun anatomi og fysiologi
– Cand. Scient. Biologi
– Cand. Scient. Biomedicin
– Mensendieck. Kun anatomi og fysiologi
– Radiograf. Kun anatomi og fysiologi
– Anden RAB uddannelse
– Social- og sundhedsassistenter

Eksamensbevis/autorisationsbevis fremvises for skolelederen før start af uddannelsen.

Angående psykologi er der ikke dispensation og alle følger denne del.

Efter endt uddannelse, afleveres eksamensbevis/autorisationsbevis sammen med de øvrige uddannelsesbeviser til skolelederen, der sørger for udfærdigelse af det endelige DIPLOM-eksamensbevis. Skat godkender dig kun for momsfritagelse, når du fremviser detaljeret bevis fra Zoneterapeutskolen i Kolding.

Der skal fremsendes behørig dokumentation, for at der er aflagt eksamen i ovenstående fag, og at disse fag opfylder de på skolen gældende pensumkrav.