Dispensationsregler:
og prisreduktion i uddannelsen.
NYT: Social- og Sundhedsassistenter får ikke længere dispensation i fagene, Anatomi og fysiologi samt sygdomslære. Dette gælder alle skoler og foreninger gældende fra januar 2017.
Ring og få program tilsendt, eller klik her:

A ) Dispensationsmuligheder med anden sundhedsfaglig uddannelse
Kopi af autorisation skal fremlægges til skolen ved tilmeldingen.
I faget anatomi og fysiologi samt sygdomslære er flg. faggrupper fritaget for undervisning.

– Læger
– Sygeplejersker
– Fysioterapeuter
– Jordemødre
– Tandlæger
– Plejehjemsassistenter
– Ergoterapeuter
– Kiropraktorer
– Radiologer
Terapeuter uddannet ved Roskilde Muskelterapeutskole senere end januar 1996.

B ) Dispensationsmuligheder med anden sundhedsfaglig uddannelse

I faget anatomi og fysiologi – men ikke i sygdomslære, er flg. faggrupper fritaget for undervisning er:
-Radiografer
-Afspændingspædagoger
-Cand. scient. i biologi 2
-Mensendiecklærere

C ) Dispensationsmuligheder med anden sundhedsfaglig uddannelse

I faget sygdomslære men – ikke i faget anatomi/fysiologi.
Er flg. faggrupper fritaget for undervisning.

-Hospitalslaboranter

Der skal ikke søges om dispensation, men eksamensbevis/autorisationsbevis fremvises for skolelederen før start af uddannelsen.

Angående psykologi er der ikke dispensation og alle følger denne del.

Efter endt uddannelse, afleveres eksamensbevis/autorisationsbevis sammen med de øvrige uddannelsesbeviser til skolelederen, der sørger for udfærdigelse af det endelige DIPLOM-eksamensbevis. Skat godkender dig kun for momsfritagelse, når du fremviser detaljeret bevis fra Zoneterapeutskolen i Kolding.

Der skal fremsendes behørig dokumentation, for at der er aflagt eksamen i ovenstående fag, og at disse fag opfylder de på skolen gældende pensumkrav.