Bestil program

Send venligst komplet program om Zoneterapeutuddannelsen 2024 til mig når det er klar.
Nye hold starter til september 2024
En komplementær alternativ uddannelsen
En ny verden åbner sig for dig.

Vi har uddannet zoneterapeuter i 44 år.


Sygeforsikring danmark giver tilskud til zoneterapi behandlinger.
Skolens uddannelse, gør at du kan blive godkendt Registreret Alternativ Behandler, RAB. hos “danmark”
“danmark” har  2.500.000 mill. brugere.

Velkommen til skolens hjemmeside

Zoneterapeutskolen i Kolding. Skoleleder Leif Nielsen

Skoleleder Leif Nielsen

Ved Skoleleder Leif Nielsen
Har du fået tilsendt program, kan du pr. mail eller telefon, RESERVERER den ønskede plads.
NYE ELEVER ER TILMELDT, SÅ VÆR FRISK OG ET NYT KAPITEL I DIT LIV, ÅBNER SIG FOR DIG

HOLDENE DER STARTEDE I SEPTEMBER 2024, BLEV OPRETTET.

NYE HOLD OPSTART SEPTEMBER 2024.
Daghold 10. september
Aftenhold 2. september

Om skolens 40 årige virke i 2020

Se forord ved at klikke her

Klik og lyt.

KONTAKT SKOLEN FOR AT HØRE OM UDDANNELSEN
RING OG AFTAL TID

Nye hold starter september 2024
Både daghold og aftenhold.

Nye elever er allerede tilmeldt uddannelsen for 2024

Klik og få program

Telefon:
2678 7272

44 års ekspertise / kompetence til din rådighed under uddannelsen.
En af de ældste skoler i landet.

Se også alle de andre klassefoto / hold, som skolen har uddannet i den tid Leif Nielsen har haft skolen Klik her;

Se også Diplomeleverne fra 2018 Klik her:

En skole der giver indsigt, inspiration og visdom til resten af dit liv.

Forhindring, nej vel…

Det er umuligt, sagde TVIVLEN

Det er farligt, sagde FRYGTEN

Det er unødvendig, sagde FORNUFTEN

Gør det alligevel, hviskede HJERTET

Hjertet kender dine mål og vej i livet.

Mange har gjort det før dig og favn livet og investerer i dig selv.

Se uddannelsens indhold ved at klikke her;

Zoneterapeutskolen i Kolding
En RAB uddannelse så du kan blive godkendt af en professionel terapeutforening.

Optagelse af nye elever i 2024
Du kan tilmelde dig uddannelsen fra i dag

Kontakt os og få tilsendt program for 2024 som snart er klar til udsending.
Tlf. 26 78 72 72

Undervisning i Østens skjulte hemmeligheder og helbredelsesmetoder

Kig og klik en rundvisning: 

Et hyggelig og rart sted at være. Kom og mærk roen i lokalet.

Sygeforsikringen danmark. Tilskud til zoneterapi. Bliv RAB registreret zoneterapeut og bliv behandler for “danmark”
Uddannelsen på Koldingskolen, giver dig grundlag for din godkendelse.

– har mere end 2,5 millioner medlemmer / klienter

Der blev i 2009 allerede udbetalt tilskud til zoneterapi til 35.000 behandlinger.
Bliv uddannet zoneterapeut hos os og de af dine klienter der er medlem hos Sygeforsikringen danmark, kan nu få tilskud til zoneterapibehandlinger.
Der stilles nogle basale uddannelseskrav og krav til brancheforhold. Disse krav opfylder du, når du tager uddannelsen hos os. Så hvis du vil oparbejde en aktiv arbejdsplads, så kridt skoene. Der er nok at tage fat på derude i det danske land.

Siden 1. januar 2009, har 734 zoneterapeuter indberettet 35.000 behandlinger til Sygeforsikringen danmark og det alene i 2009. Nyeste tal er ikke oplyst.

Klik på dette link og se: Tilskudssatser

Mulighed for at opbygge en kundekreds under uddannelsen
Mærk suset i maven, ja helt ned i fødderne, for nye udviklingsmuligheder og levevej. Du har mulighed for at opbygge en kundekreds og erhverve en indtægt, allerede når du er under uddannelse på skolen. Dette sker allerede ved det første skoleår.

Alternativ erhvervsuddannelse, målrettet til selvstændig virksomhed / klinik eller ansættelse i den private sektor
Uddannelsen er i dag målrettet på den måde, at eleverne får indblik hvad der rører sig i erhvervslivet og om krav, og kompetencer. Eleven får værktøjer, der gør at de kan starte selvstændig virksomhed – klinik og eller finde firmaer, som vil bruge ens kompetencer og lave aftaler enten på konsulent basis eller timebasis for ansatte i virksomheden.

Egen klinik men også din egen familie
Måske et nyt kapitel i dit liv. Endnu mere forebyggende sundhed til din familie, venner og bekendte.
Ring og få en snak med skoleleder Leif Nielsen. Du kan også komme og overvære en undervisning på skolen.

Helt i top
Zoneterapeutuddannelsen ligger helt i front m.h.t. indlæringsmetoder, undervisningsmaterialer, ja mange års viden står til din rådighed når du er elev på skolen.
Vi honorerer også de krav som samfundet og brugere af zoneterapi stiller os. Endvidere også de retningslinjer Sundhedsstyrelsen og folketinget udstikker.

Stor viden og kompetencer
Alle vores undervisere har stor viden i de fag de underviser i.
Forestil dig at komme til undervisning med velforberedte undervisere, der ved hvad de snakker om. Det kan kun blive en super oplevelse i 2 år. Vi kører ikke med fjernundervisning ved zoneterapeutuddannelsen. Dog har vi en e-Leaning portal til anatomi, som bruges, når og hvis man er forhindret i de planlagte dage på skolen.
Alle timer og fag i uddannelsen, foregår med undervisere. Vi kan godt lide den vekselvirkning der finder sted i en undervisnings situation.

En gammel skole med 43 års viden
For det første er vi stolte at af Zoneterapeutskolen i Kolding hører til en af landets ældste skoler og har uddannet zoneterapeuter igennem så mange år.
Har uddannet lidt over 1000 zoneterapeuter siden skolen blev etableret i 1980 og flere kommer til her til sommer.

Efteruddannelse- og videreuddannelse
Derudover har der været masser af efter- og videreuddannelses kurser for mange forskellige alternative behandlere.
Det er også blevet til lidt over 700 andre kursister.
Et sted hvor der hele tiden er liv og samhørighed.
Læs om skolens livsfilosofi, så du har en fornemmelse om os og vores tanker.

Den nye lov “Databeskyttelsesforordningen” trådte i kraft den 25. maj 2018.
Det er til enhver tid klienten, eleven eller nye der søger om at få tilsendt uddannelses program, der skal give sammentykke til virksomheden og ejer Leif Nielsen, må ligge inde med oplysninger.
Skolen har tavshedspligt og er omhyggelig med opbevaring af kunders, klienters og elevernes oplysninger. Disse sendes ikke videre til andre.

Den registreredes rettigheder
Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder og de vigtigste er;
1) Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
2) Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
3) Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
4) Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
5) Retten til at gøre indsigelse med at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
6) Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet)
7) Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)
Skolen er både uddannelses sted med elever og klinik med klienter. Disse ovenstående regler gælder alle, der er registreret i virksomheden.

Er registreret og tilmeldt hos Datatilsynet.