44 års ekspertise / kompetence til din rådighed under uddannelsen
Er blandt en af landets ældste og aktiv TKM zoneterapeutskole
(TKM. Traditionel Kinesisk Medicin)

KONTAKT SKOLEN FOR AT HØRE OM UDDANNELSEN
RING OG AFTAL TID.
Telefon: 2678-7272

Om skolen

44 års erfaring og virke i 2024, er til rådighed for dig under hele uddannelsen

Er blandt en af landets ældste skoler også ude i det store udland
Zoneterapeutskolen i Kolding er blandt en af landets ældste aktive zoneterapeutskoler.
Vi hører også til blandt nogle af de ældste zoneterapeutskoler i verden. Dog findes der skoler i det store udland som er lidt ældre end vores skole.
Vi er stolte af at en alternativ skole i så mange år kan eksisterer på grund af tilstrømning af til stadighed nye elever og at trods op- og nedture i samfundet, har haft en stor jævn tilgang hvert år i dens historie og virke.

Skolen grundlagt 1980
Skolen blev grundlagt 5. september 1980 af skolens grundlægger Elke Myrvig som havde den i 8 år. Derefter overtog Erica Stobbelaers skolen og havde den i 3 år, hvorefter nuværende skoleleder Leif Nielsen, købte og overtog den fra sommeren 1991.

Leif Nielsen
Leif Nielsen også i det daglige virke er aktiv RAB registreret  Zoneterapeut og RAB registreret Akupunktør og har været firmazoneterapeut i 15 år på samme virksomhed. Derudover, har egen klinik til daglig. Er godkendt hos Sygeforsikringen danmark med ydernummer, til at kunne behandle egne klienter med zoneterapi og akupunktur og derigennem give disse tilskud.
Rejser rundt og holder foredrag og kurser.

Leif Nielsen er den ansvarlige for skolens drift, økonomi, undervisning og lærerstab. Der er ud over Leif Nielsen som underviser i zoneterapi, meridianlære, Kinesisk medicin, visuel foddiagnose, ansigts diagnose, sportsskader og muskelmassage, også andre lærere ansat/tilknyttet skolen, som har været hos os i mange år.

Skolen har i alle årene virket som professionel zoneterapeutskole og intet andet. Der har været fyldt hold i alle 44 år.

Vi vil hele tiden bestræbe os på at være:

En skole i top. Det er høje mål, men vi stræber efter at kunne opfylde dette

Der laves løbende evalueringer, som er grundlaget for at vi bliver endnu bedre hele tiden.

4 undervisningshold på skolen hele tiden
Der er 50 elever i gang nu og på skolen (zoneterapiholdene), de er fordelt på 4 undervisningshold.
2 aftenhold og 2 daghold.
Nogle elever kører gerne 100 til 200 km hver vej til undervisningen. Vi har elever fra Ålborg i nord, Esbjerg i vest, Løgumkloster i syd og Fåborg i øst på Fyn.

Vi starter altid nye hold i starten af september hvert år, hvor kun 30 nye elever bliver optaget. Så her gælder først til mølle princippet.
Alle fag i  zoneterapeut-uddannelsen foregår med underviser på, dog ikke anatomi og fysiologi samt sygdomslære. Vi har en del undervisere tilknyttet skolen. Dette kalder vi kvalitet, sammenhold og seriøs uddannelse. Undervisning i zoneterapi foregår på mester-lærer facon.

Gennemsnitsalder på skolen 
Gennemsnitsalderen er 38 år. De spænder lige fra 18 år til 78 år.
Eleverne har erhvervserfaring og har fået livserfaring igennem livet, der gør at netop disse mennesker, er klar til at kunne drage omsorg og behandle alle medmennesker der måtte ha` brug for deres hjælp.

Sammenhold i klassen 
Sammenholdet på skolen er i særklasse og bl.a. derfor er frafaldsprocenten yderst minimal. Der arrangeres tur til arrangementer, der har en faglig karakter, som f.eks. til
Anatomisk Institut i Århus. Sammenholdet styrkes i de 2 år man er på skolen igennem zoneterapibehandlinger, hvor berøring på fødderne og meridianbaner på kroppen, giver en større forståelse for hinanden.

Undervisningsmateriale

Skolens bøger og uddannelsesmateriale ligger i top.
Eleven får væsentligt mere stof/knowhow og materiale, der rækker langt ud over hvad der kræves til eksamen.
Derudover kopieres der 55.000 kopier om året til elevernes kompendier, som udleveres i flot undervisningsmateriale. De 2 år du er i gang hos os, skal gennemlæse næsten 1900 sider stof,
( bøger fra alle fagene ) eksklusiv fotokopier, eksamensopgaver og andet kildemateriale.

Undervisningsudstyr 
Skolens råder over topmoderne undervisningsudstyr, såsom 70 tommer LCD storskærm, Skype med optagelse af undervisningen, adgang til TV, internettet, multimedie, edb til power Point præsentation. Vi har diverse plastikmodeller af kroppe, skelet i kropsstørrelse og meget andet til indlæring.

Pensum i alle fag på skolen til underviserne 
Der er i alt 300 siders undervisningspensum (fordelt over alle fag) som er et arbejdsmateriale (brugermanual) til underviserne, som skal følges og videreformidles til den enkelte elev.
Dette er et mindstekrav til skolerne, dog kan den enkelte skole ” fylde mere på”.

Undervisningserfaring og know how
Nogle af lærerne har mellem 17 og 40 års erfaring fra det virkelige liv og det gør at de i undervisningen kan trække på erhvervs- og livserfaring, det er til din fordel og kan berige din zoneterapeutuddannelse med den faglige ekspertise.
Endvidere er nogle af underviserne kendt fra TV, foredragsholdere og nogle af dem er også forfattere og har skrevet en del bøger og undervisningskompendium.

Vi arbejder ud fra Kinesisk lægekunst
( Østens måde at gennemskue klientens sygdomsbillede på ).
Dette er grundlaget i zoneterapeutuddannelsen, hvor klienten ses med det holistiske øjes synsvinkel, hvor du lærer at se sygdommen ud fra: anatomi/fysiologi, sygdomslære, psykologiske og følelsesmæssige aspekter, samt meridianer, organstyrede muskler, ansigtsdiagnose, visuel foddiagnose, krops- og konstitutions type diagnose. Derved kan du som faglært behandler, give klienten en forsvarlig og målrettet behandling.
Vi er holistiske tænkende mennesker og det afspejler også i hele uddannelsesforløbet. Vi spænder over et meget stort område med brug af zoneterapibehandling, ja lige fra fysiske smerter/skavanker (f.eks. sportsskader) til følelsesmæssige/psykiske, sjælelige og åndelige årsager, altså følelsesforløsende terapi.

Zoneterapi, et nu- og fremtidssikret redskab og levevej i disse tider 
Zoneterapi et stærkt redskab at arbejde med. Det gør at den blomstrer som aldrig før i Danmark og rundt om i verden i de lande hvor zoneterapien har været i mange år.
Folketinget har bevilliget 10 mill. kr. til forskning i alternative behandlingsformer, som er kommet med på finanslovsbudgettet for 2004 hvor VIFAB blev skabt. VIFAB=Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. VIFAB er nu kommet under Sundhedsstyrelsens faner her i 2012.

Når du er færdig med uddannelsen hos os, så er du i den grad rustet til at kunne bruge zoneterapien på en professionel, omsorgsfuld og givende måde. En ekstra indtægtskilde eller en hel levevej. Du bestemmer selv.