Sygeforsikringen danmark

Når du er færdiguddannet hos os, kan du blive godkendt hos Sygeforsikringen danmark, så du kan give dine egne klienter tilskud til zoneterapibehandlinger, når de er medlem af danmark.

Sygeforsikringen danmark

Tilskud til zoneterapi behandlinger

Fra den 1. april 2015 må alternative behandlere, som er sundhedsautoriserede (f.eks. sygeplejersker og Fysioterapeuter), ikke længere være RAB-registrerede. De får en anden betegnelse i stedet for og den hedder Sundhedsautoriseret SA.
De der ikke har en sundheds uddannelse i forvejen vil stadigvæk kunne  kalde sig RAB registreret behandler.

“danmark” giver dog fortsat tilskud til nåleakupunktur og zoneterapi på fødder udført af de sundhedsautoriserede alternative behandlere, når de er registreret som Sundhedsautoriserede og anerkendte behandlere af en brancheforening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere, og behandlerne er uddannet akupunktører eller zoneterapeuter.

Registreringen indebærer følgende:

  • De berørte behandlere vil blive tituleret Sundhedsautoriseret og anerkendt zoneterapeut/akupunktør.
  • De berørte behandlere vil blive synliggjort på brancheforeningernes hjemmesider.
  • Der er sikkerhed for, at behandlerne opfylder uddannelseskravene i henhold til registreringsloven (RAB).
  • Alle behandlere lever op til God Klinisk Praksis og kontrolleres af de pågældende foreninger – herunder krav om efteruddannelse jf. registreringslovens bestemmelser.

Fra 1. januar 2009 kunne medlemmer af Sygeforsikringen ”danmark” få tilskud til behandlinger hos uddannede zoneterapeuter, der er Registrerede Alternative Behandlere, RAB.
Det blev besluttet den 12. november 2008 på ”danmark”s delegeret møde efter flere års diskussioner og vækker naturligvis stor glæde hos zoneterapeuterne.

”Det er et skulderklap til uddannelsen også, så hver gang zoneterapien fremhæves og behandlerens uddannelse stilles som kvalificerende krav. Skolen arbejder hele tiden på at højne kravene til uddannelsen. Og både RAB-reglerne og tilskuddet fra ”danmark” vil styrke det arbejde”,

Det er på mange måder en helt naturlig udvikling, at der nu kan gives tilskud. Dels har folk allerede stemt med fødderne – eller rettere selv bevæget sig hen til zoneterapeuterne – for egen regning.

Tal fra Statens Institut for Folkesundheds Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse har vist, at mindst 22,5 pct. af den voksne danske befolkning – eller knap en million danskere – har fået en eller anden form for alternativ behandling inden for det seneste år. Dels har loven om Registrerede Alternative Behandlere (RAB) medvirket til at skabe øget tryghed hos forbrugeren.

RAB-reglerne er en samfundsmæssig anerkendelse af den alternative behandling som et seriøst tilbud: Når folk opsøger alternativ behandling kan de vælge en RAB-behandler og er dermed sikret, at de møder en behandler med en ordentlig uddannelsesmæssig baggrund.

Leif Nielsen er godkendt hos Sygeforsikringen danmark med ydernummer 1079425

Både til zoneterapi og akupunktur

[Se klinikken]

Akupunktur er også godkendt hos “danmark” med virkning fra 1. januar 2011.