Når du er færdiguddannet hos os, kan du blive godkendt hos Sygeforsikringen danmark, så du kan give dine egne klienter tilskud til zoneterapibehandlinger, når klienten er medlem af danmark.

Forord af skoleleder Leif Nielsen

og lidt livsfilosofi

Smilet er som et lys i sjælens vindue,
der viser at hjertet er hjemme.

jeg håber at du får den følelse når du
er hos os.

Hver 4. dansker går nu til alternativ behandling.

Kære interesserede
Kom med på en spændende “rejse” i dit liv og gør noget for dig selv
Kom ud af det stressede hamsterhjul og bestem selv farten

Leif Nielsen. Forord. Zoneterapeutskolen i Kolding

Leif Nielsen. Forord. Zoneterapeutskolen i Kolding

Klik og læs. Om skolens 40 årige virke i 2020

Må jeg få lov til at indvie dig i zoneterapiens forunderlige verden og fortælle om den komplementære originale zoneterapeut uddannelse. Smil og glæde er kroppens og hjertets medicin.
Det meste af mit voksenliv, har jeg interesseret mig for zoneterapi og hvad den kan og gør ved de mennesker der søger behandling heraf. Det er fantastisk et at se, hvad uddannelsen gør ved hver enkelt elev, på det personlige udviklende plan, er drivkraften for mig. Jeg kan se at den enkelte elev, lyser op og får fornyet kraft og gåpåmod i livet.

Zoneterapien kan for den enkelte der søger dette, åbne op ind til indre medfødte muligheder, som vi har med os fra vuggegave. Den får det enkelte menneske til at at vågne op og se de gamle mønstre og smerter, sådan at nye veje og muligheder kan realiseres. Det er virkelig det jeg ser ske, for mange brugere af zoneterapi og elever, igennem alle de år jeg har arbejdet med zoneterapi. En tidsløs terapiform, som ikke styres af samfundets regelsæt.
En mindst 5000 år gammel viden er til din rådighed.

Det brænder jeg for. 55.000 timers undervisning er det blevet til gennem årene i zoneterapi undervisningen
jeg brænder virkelig for zoneterapien og ja den sidder lige i hjertekulen hos mig og ud fra hjertet, der starter min undervisning til dig. Det vil du kunne mærke, når du lytter til min undervisning.
Den indre viden og mange års erfaring,, er min drivkraft, til at undervisningen, skulle gerne være berigende for dig. Sådan at de 1 år og 9 måneder uddannelsen varer, kan sætte et positivt spor i dit liv og virke. Dette gør at du så kan blive en dygtig og kompetent behandler, med spids kompetencer i zoneterapi og orientalske diagnose teknikker og udredning af dine klienter.

Tilskud hos “Sygeforsikringen” danmark
Der gives tilskud til zoneterapi behandlinger fra Sygeforsikringen danmark, siden 2009.
Dette i sig selv er et kvalitets stempel for den uddannelse der ligger grundlag fra min skole.

Vores Uddannelse er grundlaget for at kunne blive godkendt hos “danmark”. Det viser at den retning vi udviklede uddannelsen (43 års udvikling her på Koldingskolen) hen imod, nu giver positiv respons og er til gavn for dig, under og efter endt uddannelse.

Syddansk Universitet, undersøgelse
Der er nok at tage fat på som behandler. 40,9% har zoneterapi som fuldtidsbeskæftigelse. (undersøgelse fra Syddansk Universitet i Odense)
Alene i år 2008 (undersøgelse fra Syddansk Universitet i Odense) har 268.000 danskere fået zoneterapibehandlinger. I dag er der mange flere, over 1.mill. brugere af zoneterapi. Der blev allerede i det første halve år af 2009, udbetalt tilskud til zoneterapi til 35.000 behandlinger. Vi følger op når nye tal forelægger.

Holdstart
Vi glæder os til at se dig på de nye hold som starter i september 2023. Nye elever er allerede tilmeldt uddannelsen. Holdene er oprettet og bliver afviklet som planlagt, ud fra det uddannelsesprogram du kan få tilsendt.
De kommer fra hele landet og det er vi glade for. Du kan nå det endnu. Kom og få udviklet dine talenter og find ud af hvordan de kan bruges til de klienter og medmennesker, der kommer i din klinik.

Livskvalitets-tilbud til dig, om omsorg og sundhed med hjertet på rette sted
(Skolen for livskvalitet og hjertet det rette sted) vil gerne byde dig velkommen til små 2 års studie i zoneterapi, hvor tilegnet viden samt praktiske øvelser og færdigheder vil være sat i højsædet. Vi ser frem til at du om 2 år bliver en dygtig og seriøst arbejdende  TKM (Tradition Kinesisk Medicin)  Zoneterapeut, der giver respekt om vores fag Zoneterapi.

Kærlig omsorg og pleje
Vore medmennesker har virkelig brug for kærlig pleje og omsorg / hjerteenergi i denne stressede tidsalder vi befinder os i lige nu. Derfor er zoneterapi et unikt redskab til at give den enkelte en mulighed for at være god ved sig selv og selv få overskud til at hjælpe andre medmennesker på deres vej i livet.
Den tid i lever i nu, ja der har hvert enkelt menneske brug for hjerteenergi, rummelighed, medfølelse og omsorg, uanset behandler- eller terapeut rollen. Flere og flere lytter til mavefornemmelsen eller hjertet, som er livets vejleder.

Vær din egen talentudvikler
Vi skaber mange nye virksomheder i form af zoneterapi klinikker rundt i landet. Et levebrød der giver den enkelte zoneterapeut frihed i forhold til hjem, øvrige arbejde og fritid og ekstra indtægt til husholdningen. Vi finder dine medfødte og erhvervede evner under uddannelsen. Det er der også tid til.

Inden du tilmelder dig Zoneterapeutuddannelsen, har du 3 positive muligheder, som kan hjælpe dig i din beslutningsproces

1) Møde op til en infoaften
2) Kom og se skolen og book et personligt møde
3) Overvære en undervisning, dag eller aften

Naturlighed
Det er med stor fornøjelse og glæde at kunne indføre dig i naturens ydre og indre naturlove.
Zoneterapibehandlingen er nok den mest naturlige behandlingsform til selve regenererings processen for krop, psyke og sjæl.
Zoneterapien kommer rundt om mange aspekter og langt hen ad vejen kan den ofte stå helt alene i behandlingsmæssigt øjemed. Dog er det godt at kunne supplere med andre støttende terapiformer og alt afhængig af klientens sygdom / ubalance tilstand.
Vi er gode til at anbefale anden terapiform/behandling. Vi er også gode til at henvise tilbage til lægen, hvis dette er nødvendigt. Denne indsigt bliver du også trænet i at kunne håndtere.

Zoneterapi ved livets begyndelse, er bare noget at det bedste man kan give sit barn.
Du lærer også at behandle spædbørn for kolik og andet.
Undersøgelser viser at zoneterapi virker med mærkbar effekt for kolik og andet mavebesvær.

At se, det hele menneske
Under uddannelsen vil du lære, hvor du skal bruge din opmærksomhed for at kunne behandle så målrettet og resultatorienteret som muligt.
Du vil ud over zoneterapien også lære at kroppen er en åben bog og du vil få færdigheder i at kunne se styrke / sygdomme / ubalancer i ansigtet, hænder, kropsholdning, at føddernes udseende, er et spejlbillede på klientens liv og lær intuition og meget mere.  Vi ser og lytter også til klientens stemme (stemmediagnose), mærker vævstype, og huden fortæller os hvor i kroppen der også kan være ubalancer.
Skolens grundbasis og filosofi er at arbejde ud fra kinesisk og orientalsk medicin, hvor årsag er vigtigere end symptomer.
Behandles årsagen opstår symptomet ikke.

Den indre læge
Her lytter vi til den ” indre læge ” i et hvert menneske, der igennem zoneterapiens fortræffelige healingsmåde, kan genoprette den indre selvhelbredende livskraft ” Qi “. Kroppen har mange “Qi” former og funktioner. Dem kommer du også til at lære at kende og behandle ud fra.
Kroppens indre lægende kræfter og indsigt i de skjulte naturlove overgår al forstand, logisk tankevirksomhed og videnskabelig formåen. Gennem zoneterapien hjælper vi kroppen selv med at genvinde den indre balance og styrke. Det lader sig kun gøre hvis klienten ” selv vil “og med hjælp fra dig som behandler.

Vores egen formåen og henvisning til andre kompetente faggrupper
Vi kan udrette meget med zoneterapi og åbne døre som er lukkede, men vi kan ikke alt og med behandlingsformen skal vi også kunne kende vore egne begrænsninger. Når der forekommer situationer ud over vores formåen og virkefelt som behandler, er det også vigtigt at kunne henvise tilbage til lægen i det etablerede system, eller til anden faglig ekspertise.

Forståelse af sygdom/ubalance
Gennem unaturlighed skabes der sygdomme og unaturlige tilstande i kroppen, og hvis det enkelte menneske lyttede til sin indre natur og turde at følge den, så ville indre konflikter og spændingstilstande ikke være så dominerende og være den udløsende faktor for diverse sygdomme og andre følgevirkninger.
Kroppen gør simpelthen oprør og når dens grænser overskrides, vokser faren for at kroppen siger fra.
Det stress samfund vi lever i idag, kan skade kroppen på lang sigt og de faresignaler lærer terapeuten at give videre til klienten, som gode råd. Hver 3. dansker lider idag af stress.

Jeg mener at: Sygdom er en påmindelse om, at det enkelte menneske ikke altid lytter til sin inderste natur og at kroppen på en naturlig måde beder om en tiltrængt pause, hvile og eller opmærksomhed.

Sygdommen / ubalancen har også en positive side
Sygdom kan også være givende, da det enkelte menneske derigennem, ændrer og udvikler sig til en større dybde i sig selv og derved øges livskvaliteten, især når processen er vendt til positive aspekter på længere sigt. Modgang modner og giver en dybere indsigt i sig selv som levende menneske. Vi forstår alvorligheden i den enkeltes sygdom og respekterer, hvor hver enkelt er i forløbet og tager hver klient seriøst.

Ikke positive følelser og livsanskuelser og følg hjertes vej
Når livets ” indtryk ” ikke bliver ” udtrykt “, så trykker det indvendig og det mærkes som psykisk, fysisk eller sjælelig smerte. Disse forstyrrelser påvirker den almene sundhedstilstand og på et tidspunkt i livet kan det enkelte menneske ikke rumme mere af disse negative påvirkninger, fordi undertrykkelse af egne følelser, især tilbageholdelse, flinkeskolen osv.
At føle er at leve og blive bevæget, og bevægelse er liv. At følge hjertets vej kræver mod og styrke. Hjertets første indskydelse er altid den rigtige, men tør man, kommer der visdom og vejledning derfra, ja man tør næste ikke tro dette. Du kender nok eksempler fra dit eget liv hvor dit hjerte viste vejen men dine logiske tanker ignorerede dette og bagefter var det jo for sent lige netop i dette aspekt. Husk at den første indskydelse fra hjertet, som regel altid er det rigtige.
Dog skal der være en balance imellem hjerte og forstand, indre og ydre valg.

Kærlig omsorg, at tage vare om klienten
Den flinkeskole bør det enkelte menneske komme ud af, så det kan føle sig fri og glad for livet og her kan du som Zoneterapeut være en stor støtte med kærlige råd og vejledning, hjælpe det enkelte menneske som kommer til dig, med selv at tage sin ske i egen hånd og komme videre på livets vej.
En dygtig Zoneterapeut hjælper mennesket et lille stykke hen ad vejen, for så at slippe, når den enkelte klient selv kan og vil. Det bliver din fornemmeste opgave at vide hvornår det er. Dette lærer vi dig i undervisningen.

Mål, vision og livskvalitet
At uddanne professionelle Zoneterapeuter til samfundet på et højt fagligt og kvalitetsniveau, så vi kan behandle og hjælpe vore medmennesker på kærlig vis.
At kunne guide og vejlede på flere planer, f. eks. levevis, kost, vitaminer og mineraler, følelser og livsstil og samtidig kunne passe på sig selv.

Der er mange informationer til dig på vores hjemmeside, og vi er meget informationsivrige, så rigtig god fornøjelse. Der er meget læsning