En zoneterapeuts positive tanker giver også klienten energi

Foden som terapeutens nøgle til behandling.
Reflekszonerne på fødderne røber, hvis der er noget galt i kroppen. Ofte er zonerne ømme, selvom klienten ikke har lagt mærke til noget i det tilsvarende organ.
Foden viser sine blokeringer på mange måder – hård hud, ligtorne, nedgroede negle, sygdomme i neglene, hudens fugtighedsgrad etc.

Spændinger i fodens skelet fortæller om klientens psykiske tilstand. Zoneterapeuten “læser” foden og prøver at oversætte tegnene, når han eller hun tilrettelægger behandlingen.
I akutte tilfælde forsvinder symptomet efter første behandling, men behandlingen bør ikke afbrydes for tidligt.
Selvom symptomet umiddelbart forsvinder, er det ikke altid ensbetydende med, at klienten er blevet fuldstændig rask.
Hvor længe behandlingen skal fortsætte, kommer an på den enkelte klient, da man reagerer meget individuelt på behandlingsformen.

Reaktioner der kan forekomme efter en zoneterapibehandling.
Efter behandling med zoneterapi, er det naturligt, at der kan opstå visse reaktioner i kroppen, dog er det et svar fra kroppen om, at der finder en udrensning sted og dette er et meget positivt tegn og efter gentagne behandlinger vil reaktionerne være mindre og for til sidst helt at forsvinde. Derved er kroppen på vej mod bedre konstitution og helbred.
I de fleste tilfælde føler klienten sig godt tilpas og føler lindring og veltilpashed, men flg. reaktioner er ikke unormale, det er kun et tegn på at gamle sygdomme og affaldsstoffer er på vej ud. Her er en lang række eksempler. (ja man kunne jo blive ved)

 • øget træthed.
 • prikkende fornemmelse i kroppen.
 • midlertidig utilpas.
 • svimmelhed eller kvalme.
 • øget vandladning.
 • ildelugtende urin.
 • farvet urin (brun, mørkegul, porterfarvet).
 • stærkt lugtede afføring.
 • øget afføringsmængde.
 • kulderystelse.
 • varmblussende.
 • midlertidig opblussen af gamle sygdomme ( skavanker ).
 • øget slimafsondring fra næse, mund og svælg.
 • betændelse og pudsansamlinger kommer frem hovedpine.
 • mathed.
 • følelsesmæssige udbrud ( gråd, vrede angst osv. ).
 • øget svedsekretion.
 • mere energi.
 • øget glæde igen.
 • evt. feberlignende symptomer.

DER ER MANGE MANGE FLERE.

Erfaringsmæssigt er klienterne glade for at få en seddel med hjem, så de kan forstå hvad det er der sker i kroppen og at det lidt “ubehagelige” er meget positivt. Skolen har en udmærket folder, der specielt er lavet til klienter.

Hvad sker der
Med de specielle trykkombinationer bliver blodomløbet stimuleret, spændingerne nedsættes, og der sker en naturlig afgiftning af organismen. Undervejs i behandlingen kan klienten opleve en række forskellige reaktioner. Blandt de mest almindelige er træthed og dyb søvn, ømhed i tidligere spændte muskler, svedafsondring over hele kroppen, øget tarmfunktion/vandladning, kortvarig opblussen af gamle sygdomme, influenzalignende tilstande og befriende gråd eller andre psykiske reaktioner.

Tavshedspligt og tillid
For at opnå et optimalt behandlingsforløb er samarbejdet mellem klient og terapeut af stor betydning. Og som zoneterapeut er man naturligvis underlagt tavshedspligt om alle de forhold om klienten, man får kendskab til under behandlingen.
En positiv og aktiv klient, der om nødvendigt er indstillet på at ændre nogle af sine tidligere levevaner, når hurtigere normalisering. Dog kan man ikke “flytte” klienten hurtigere, end han/hun selv kan følge med.

Zoneterapeuten skal respektere klientens valg og arbejde målrettet på, at klientens energier bliver harmoniseret, så hans/hendes egne helbredende energier bliver aktiveret.
Sygdomme, der kræver kirurgisk indgreb, og smittefarlige sygdomme, hører under speciallæger, men en efterbehandling med zoneterapi vil fremme helbredsprocessen. Det handler om ikke at betragte sygdommen isoleret, men i stedet at hjælpe hele det syge menneske.
Zoneterapi er livsenergi.

Filosofien bag zoneterapi
Zoneterapi er både en ny og gammel behandlingsform. Ny i den forstand at vi først stiftede bekendtskab med zoneterapien i 60’erne i Danmark, og gammel fordi behandlingsformen har været benyttet i tusinder af år i Ægypten, Kina, Nepal, Indien, Amerika og Afrika.
Zoneterapien anvendes som middel til at genoprette kroppens balance og til at sikre, at den fungerer godt. En ubalance i kroppen viser sig ved sygdomme. Da legemet er et komplekst system, vil dårlig funktion ét sted skabe ubalance i helheden. Dette helhedssyn er grundlag for teorien om zoneterapi. Zoneterapien har været anvendt i flere tusinde år af kulturfolk.
I begyndelsen af 1900-tallet blev dette gamle erfaringsmateriale for første gang systematiseret af den amerikanske speciallæge William Fitzgerald. Han inddelte kroppen i 10 lodrette zoner. Disse kropszoner har tilsvarende zoner på fødderne og henviser til bestemte organer i kroppen. Metoden blev videreudviklet af en amerikansk massøse i årene omkring 1930 og senere blandt andet af en tysk sygeplejerske.

Balance og sundhed
Zoneterapien tager udgangspunkt i det “spejlbillede” af det menneskelige legeme, som reflekszonerne på fødderne viser. Zoneterapeuten kan dels se, dels føle, hvordan organets tilstand er. En sund fod er uden smerte. Den føles varm og elastisk og har tilstrækkelig blodgennemstrømning. Derimod henviser ømhed i en reflekszone til et eller flere organer som er i ubalance.