Skolen opfylder SKAT´s regler for momsfritagelse.
Du slipper ganske enkelt for at skulle betale moms af dine zoneterapi behandlinger, når du efter endt uddannelse på Zoneterapeutskolen i Kolding, fremsender en dokumentation til SKAT om uddannelsesindhold og timer.
Bemærk dog at momsfritagelse kun gælder når man behandler på sygdomme og diagnoser. Skolen uddanner ikke til wellness zoneterapi, da dette ikke giver momsfritagelse.

Lidt historie:
Der har været forhandlinger med SKAT, hvor vi har fremlagt vores uddannelse med sigte på at fremtidige zoneterapibehandlinger kan blive momsfritaget. Det er lykkedes for os. Fra Juli 1999 er Zoneterapeuter med minimum skolens uddannelsesniveau og krav blevet momsfritaget.

Også Koldingskolen opfylder dette krav.

SKAT og Sundhedsministeriet
Told og Skat har i samarbejde med sundhedsministeriet og andre alternative organisationer, forespurgt om vi kunne blive momsfrie og ministeriet har sagt god for os og at kun de zoneterapeuter (og andre alternativ behandlere ) med et bestemt antal timer og uddannelseskrav samt pensum, kan blive momsfrie. Vi kommer nu ind under en paragraf der hedder:

“Anden egentlig sundhedspleje.” i momsloven.

Bl. a. ligger disse regler og timer til grund for den nuværende Registringsordning for Alternative Behandlere. (RAB. Ordningen). På 660 timer. Vi har flere timer end loven kræver.