En uddannelse der giver sammmenhold og en god levefod efter endt uddannelse

Hvilke fordele vil jeg få ved at vælge Zoneterapeutskolen i Kolding?

SKOLEN HAR EN BRED VIFTE AF MULIGHEDER TIL DIG UNDER OG EFTER UDDANNELSEN. HER ER FORDELENE.

Hvorfor Koldingskolen?

Det er vigtigt at søge det uddannelsessted der giver dig de optimale og bedste betingelser, med stor viden og kompetence igennem så mange år nu.
Det giver tryghed for den enkelte elev at skolen har så meget at give til den enkelte og at skolen har overstået “børnesygdomme”. Vi ved simpelthen hvordan det skal køre for den enkelte elev, under hele uddannelsen. Dette er set ud fra de positive tilbagemeldinger fra evalueringsskemaer, som afleveres til skolen efter endt uddannelse.

Når du er færdiguddannet RAB zoneterapeut, er det vigtigt at du ikke sidder alene derude på klinikken og føler at der ikke er opbakning og støtte fra Koldingskolens mange færdiguddannede med netværksgrupper.
Dette vil du ikke komme til at opleve fordi vi kan give dig følgende.


Fordi uddannelsen her på skolen giver Sygeforsikringen danmark dig mulighed for at blive godkendt hos dem og give egne klienter tilskud til zoneterapi, når man er færdiguddannet på skolen.

1) Info
Fagblad/netinfo hvori meninger udveksles, kurser udbydes, diverse informationer til medlemmerne og produkt information. Altså medlemmernes talerør og her ser du hvad der ” rører ” og fagligt stof. Her er et stor udbud i efter- og videreuddannelseskurser.

2) Færdiguddannet medlem i terapeutforeningen
Terapeutforening med landsgeneralforsamling en gang årligt, hvor vi mødes om året det gik, spændende foredragsholdere, fremtiden, vision, og sammenhold kollegaer imellem. Disse kommer fra hele landet. Hjemmeside hvor klienter over hele landet kan finde vore terapeuter og meget mere.
Terapeutforeningen hører til bland nogle af landets største alternative brancheorganisationer. Den vokser hvert år i medlemstal.

3) Zoneterapeutskolen i Kolding fejrede 25 års jubilæum i 2005 og 30 års jubilæum her i 2010 og havde 40 års jubilæum i 2020
En kvalitetsgaranti for dig, når du tager uddannelsen, at skolen har 44 års viden og know how i 2024, som skolen ligger inde med og videreformidler til eleverne under hele uddannelsen. Det giver tryghed for at de kræfter, økonomi og tid der bliver sat af til uddannelsen fra din side, stemmer overens med det du får igen, som du kan gøre brug af senere i dit daglige virke som kommende RAB Zoneterapeut. Kvalitet og pris hænger unægtelig sammen.

4) Fast lærerstab på zoneterapeutskolen
Alle lærerne er fastansat/timelære og eller på konsulentbasis, langt de fleste lever professionelt af de fag som der undervises i og alt undervisning foregår på skolen fra 1. til sidste dag i uddannelsen. De har alle mange års erfaring i undervisning på skolen. Vi har selv føling med underviserne og ansættelsesforholdene. Skolen har en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.
Disse undervisere er skolens kvalitetsmærke/garanti, ja igennem 44 år. Der er undervisere på i alle uddannelsestimerne. Der findes løsninger, hvis man som elev ikke kan nogle af de planlagte dage.

5) Eleven er i centrum og er forsikret under hele uddannelsen (patientskade forsikring)
For os er det vigtigt at eleven under hele uddannelsesforløbet føler sig i centrum. Vi følger den enkeltes udviklingsproces, kunnen og formåen netop der hvor den enkelte befinder sig i sit liv. Eleven er den kommende repræsentant for zoneterapi og er et “kvalitets menneske” der på bedste og faglig vis, kan sit kunsthåndværk til fingrespidserne. Det er eleven det drejer sig om og følelsen af at der bliver sørget godt for en under hele forløbet, vil også smitte af på de medmennesker der omgiver en i hverdagen og ude på klinikkerne.

7) Skolen varetager elevernes og de færdiguddannede medlemmers interesser.
Et samlingspunkt hvor du kan henvende dig vedrørende spørgsmål om uddannelse, eksamen, kontingenter, fagblad, annoncering på internettet, hjælp og formidling. Når du er færdiguddannet, kan skolen henvise klienter til dig. Du kan også komme på internettet som registreret RAB behandler på skolens hjemmeside under klinikadresselisten, når du er godkendt i en terapeutforening. Skolen henviser også elever til klinikbehandling hos dig, som er en obligatorisk del i uddannelsen. ” Når det regner på præsten, drypper det på degnen”. Et godt dansk ordsprog.

8) RAB. Registreringsordning for alternative behandlere

Folketinget vedtog et lovforslag i år 2004, hvor alternativ brancheorganisationer kan registrer egne færdiguddannede terapeuter, med ansvar over or Sundhedsstyrelsen. Uddannelsen hos os opfylder rigeligt dette krav, Så når du starter hos os, vil du kunne blive Registret Alternativ Behandler (RAB. ordningen). Dette søges om hos den ønskede terapeutforening.

9) Ansvarsforsikring ved brug af zoneterapi, akupunktur og massage under uddannelsen som elev
Når du er under uddannelse på skolen som elev, så vil du kunne sikre dig for eventuelt utilsigtet hændelse eller fejlbehandling på klienter, som en tryghed. Det giver tryghed i dit arbejde. Klienten er sikret for 10.000.000,-
Dog er der aldrig nogen af vore Zoneterapeut elever der har haft brug for dette. Dette skyldes nok at man under uddannelsen bliver nøje instrueret i hvordan man skal behandle, hvilke sygdomme og ubalancer der må behandles på og hvilke der ikke må behandles på. Det giver også tryghed for dig som behandler, i din kommende klinik eller i erhvervslivet. Vi er også gode til at sende tvivlstilfælde tilbage til lægen eller anden faglig behandler.

10) Koda gramex
Koda-gramex, skal man betale til og terapeutforeningen har lavet en kollektiv aftale for brug af musik og cd til klinikbrug. Du vil herved spare kr. 2800,- om året.
Det vil sige at når du har klinik og du bliver kontaktet af Koda-gramex, så kan du bare henvise til os og derved slipper du for at betale en høj pris hvert år, selvom du har mange eller få klienter.

11) Uddannelses området på skolen og har 44 års udvikling på dette område
Har ansvaret for uddannelsen, eksamensforhold i alle fagene.  Fast censorkorps der udpeges fra centralt uvildigt sted. Hele pensum materialet er udviklet igennem alle årene nu. Så du vil altid få en uddannelse som ligger helt fremme i førerfeltet, ligger helt i top og er tidssvarende og fremadrettet til nu og fremtiden. Skolerne har metodefrihed til formidling af stoffet.

12) Mulighed for efteruddannelse og videreuddannelseskurser

Skolen udbyder til stadighed nye og spændende kurser både til elever og færdiguddannede zoneterapeuter. Kurserne kan ses i skolernes fag- og medlemsbladet samt internettet og her på hjemmesiden under fanebjælken [Øvrige kurser] . Endvidere vil kurserne kunne give optimeringstimer til efter- og videreuddannelseskurser, når man er RAB registreret Zoneterapeut.

13) Erhvervszoneterapi
Firma zoneterapi til ansatte og tilskud til behandlinger På nogle af landets posthuse er der Zoneterapeuter ansat. Det er bl.a. SAS. TDC, Tåstrup kommune, Ishøj kommune og i private firmaer rundt om i landet. Der findes rundt om i landets kommuner ca. 75 kommuner der giver tilskud til zoneterapibehandling ved pensionister. Skolen har også sat mange zoneterapeuter i gang i erhvervslivet. Skoleleder Leif Nielsen har selv været firma/erhvervs zoneterapeut i 13 år på samme virksomhed.

14) Pr. Messer og udstillinger rundt om i landet
Som færdiguddannet medlem af hos os, kan du tage med på messer og udstillinger, for at udbrede kendskabet til zoneterapi blandt befolkningen og derved markedsføre din egen klinik.

15) Lokale netværksgrupper “Zonetræf på skolen”

Zoneterapeuter har et landsdækkende netværk, hvor man som elev og færdig uddannet Zoneterapeuter samles til foredrag og udveksler erfaringer og gode råd i kollegialt samvær. Vi giver også hinanden behandlinger. Der kan arrangeres busture og andre fælles arrangementer. Samlingsstedet foregår på Zoneterapeutskolen, sådan at vi kan udveksle erfaring og gode råd.