Rapporten fra Syddansk Universitet giver et meget godt indblik i, hvem f.eks. zoneterapeuterne er, hvilken baggrund de har, hvad de tjener – og hvor de arbejder.

Så selv om det er gennemsnitstal, så læs her nogle hovedpunkter om dig selv – og bliv klogere på dine kolleger på det alternative behandlermarked.

Zoneterapi er en god levevej og godt som supplement til eksisterende økonomi også

Kan jeg leve af det?

Hvem er du – i gennemsnit?
Rapporten fra Syddansk Universitet giver et meget godt indblik i, hvem f.eks. zoneterapeuterne er, hvilken baggrund de har, hvad de tjener – og hvor de arbejder. Så selv om det er gennemsnitstal, så læs her nogle hovedpunkter om dig selv – og bliv klogere på dine kolleger på det alternative behandlermarked.

Gennemsnitsalderen på Zoneterapeutskolen i Kolding er 38 år, men på landsplan siger rapport fra Syddansk Universitet dette her:

Tilskud til zoneterapibehandlinger fra Sygeforsikringen danmark med mere end 2.5 mill. brugere, kan kun give endnu mere arbejde til de i forvejen travle zoneterapeuter. Jo vi er ikke i tvivl om at der er en god investering i uddannelsen og efterfølgende gode muligheder for at kunne leve af det fuld tids, hvis du ønsker dette.

Du er kvinde – tæt på de 50 år. Har brugt 2 ½ år på din uddannelse til zoneterapeut og efterfølgende taget flere kurser for at videreuddanne dig. Men dog ikke så flittigt som mange andre alternative behandlere. Du har arbejdet som zoneterapeut i ni år – og før den tid blev du uddannet som enten social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller lignende inden for det etablerede sundhedsområde. Du arbejder med zoneterapi som hovederhverv – omkring 35 timer om ugen – og tjener dermed cirka 234.000 kr. om året ved det. Du tager 134 kr. for en halv times behandling, arbejder mest hjemmefra, skriver stort set altid journaler om dine klienter – og så bruger du i gennemsnit fire måder at reklamere for dit behandlingstilbud.

Kan du genkende dig selv?
Måske ikke. For ovenstående er gennemsnitlige og overordnede tal fra den undersøgelse, som CAST på Syddansk Universitet har foretaget af alle de alternative behandlergrupper. Zoneterapeuterne udgør dog sammen med behandlere inden for fysiurgisk massage/massage, akupunktur og kranio-sakral-terapi totredjedele af alle de adspurgte i undersøgelsen.
Og under alle omstændigheder er det måske meget sjovt og lærerigt at se, hvordan behandlerne i gennemsnit har svaret.

40,9 % har zoneterapi som hovederhverv

40,9 procent af jer har zoneterapien som hovedbeskæftigelse. 92,6 procent af jer er kvinder med en gennemsnitsalder på 50 år.

Cirka en tredjedel – 29 procent – af jer har en traditionel sundhedsfaglig uddannelse bag jer. 13 procent af jer er uddannet sygeplejerske, syv procent social- og sundhedsassistenter, mens f.eks. 2 pct. har en uddannelse som læge, tandlæge eller dyrlæge.

Men hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse bag dig, er den meget afgørende for, hvad du har valgt at uddanne dig til inden for den alternative behandlerverden: Er du f.eks. ergo- eller fysioterapeut af uddannelse og har taget springet til den alternative verden, er der 19 procents chance for, at du har uddannet dig som zoneterapeut. Det samme tal for jordemødre og sundhedsplejersker er ca. 50 procent, mens hele 58 pct. af de social- og sundhedsassistenter, der går videre som alternativ behandler, ender som zoneterapeut.

*Du har i gennemsnit brugt 2 ½ år på at uddanne dig som alternativ behandler. Og efterfølgende har du videreuddannet dig. I hvert fald hvis du tilhører den 81,3 procent store gruppe, der i gennemsnit har taget fire kurser på i alt 93 timer.
Men det er mindre end antallet af efteruddannelse for den samlede behandlergruppe.

*Du har i gennemsnit brugt 70.972 kr. på at uddanne dig i alternativ behandling.

Hvad tager jeg for behandlinger
*Hvad du koster? Du er faktisk billigere end gennemsnittet af alternative behandlere! Alle behandlere tager i gennemsnit 382 kr. for første behandling. Men da den tager forskellig tid hos de enkelte behandlergrupper, har undersøgelsen lavet en gennemsnitspris for ½ times behandling. Den er 149 kr. for alle, mens den for zoneterapeuter er 134 kr.
Zoneterapeut, RAB og medforfatter til rapporten, Leila Eriksen, der bl.a. også har været projektleder på en landsdækkende undersøgelse af 2.368 zoneterapiklienter, oplyser dog, at der i tallet bl.a. gemmer sig det store antal børn under den skolepligtige alder, som bliver behandlet for f.eks. kolik af zoneterapeuter. Dels tager behandlingen af små børn kortere tid, dels er den oftest billigere.
* Registreret? Moi? Ja, med stor sandsynlighed: Mens mere end halvdelen af de adspurgte er RAB registreret, er tallet for zoneterapeuternes vedkommende helt oppe på 66,6 procent. 18 procent er ikke registreret, men overvejer at blive det.

Zoneterapi kombineret med anden behandlingsform
*Du arbejder temmelig sikkert med andre behandlingsformer også? Det gør i hvert fald 74 procent af jer – og I har i gennemsnit 1,2 “sekundære” behandlingsformer: 35 procent tilbyder massage, 21 procent healing, og 15 procent akupunktur og kranio-sakral-terapi. Måske fordi det er nødvendigt – som rapporten antyder – at have flere tilbud for at tiltrække klienter?
Men det kan også være fordi, man som alternativ behandler har en mere “holistisk” tilgang til uddannelsen og vil vide så meget som muligt om så mange områder som muligt, tilføjer en af rapportens medforfattere Leila Eriksen.

Hvorfor er jeg blevet alternativ behandler?
*Nu ved vi også, hvorfor du er blevet alternativ behandler: Det er enten, fordi du selv er blevet behandlet af en alternativ behandler – det gælder i gennemsnit for 47 procent af jer – eller har dårlige erfaringer med det etablerede sundhedssystem. Dvs. svaret fra 34 procent.

Markedsføring
*Du bruger i gennemsnit fire forskellige måder at markedsføre dig selv. Nogle af metoderne er internettet, egen hjemmeside, gule sider, aviser, brochurer og mund til mund metoden.

Salg af naturmedicin
*Måske tilhører du den tredjedel af alternative behandlere, der sælger naturmedicin – og måske ligefrem for det gennemsnitlige beløb – nemlig 24.000 kr.? Men måske er det svært med et gennemsnit her, for tallet svinger mellem 0 og 790.000 kr.! På baggrund af den samlede omsætning for jer alle, siger rapporten, at salget af naturmedicin i 2005 var i nærheden af 8 mio. kr.
Men du behøver jo ikke at sælge det for at anbefale det. Blandt zoneterapeuter bliver naturmedicin ofte anbefalet af 40,4 pct.

Forskning
*Ca. 2 pct. af jer deltager i et eller flere forskningsprojekter, mens 10 pct. har oplyst, at de tidligere har deltaget i forsøg.

Klinik hjemme eller ude i byen
*Typisk ligger din klinik i privaten – hvis du tilhører én af de 73,4 procent, der har svaret det. 17,5 procent arbejder på kollegaens privatadresse. Og 22,2 procent af jer arbejder sammen med andre behandlere.

Hvor maget tjener jeg
*Så meget tjener du: Har du den alternative behandling som hovederhverv, tjener du i gennemsnit 234.000 kr. Men har du det som bierhverv knap 53.000 kr. Gennemsnittet er ca. 150.000 kr. Samlet omsætter I alle – dvs. hele gruppen af alternative behandlere – lavt sat for ca. 400 mio. kr.

Journalskrivning
*Du skriver journal – nogle gange dog kun over udvalgte klienter.
Det gør i hvert fald 73 procent af jer, mens 20,9 procent gør det over nogle klienter. Og kun 6,1 procent af jer gør det aldrig.

Om undersøgelsen:
*I alt besvarede 1.843 alternative behandlere spørgeskemaet – det svarer til en svarprocent på 52 procent.

Hele rapporten kan du downloade på www.ccescam.dk/ccescam/Nyheder.html