28 glade zoneterapeutstuderende på besøg i Århus

En uge før de selv skal op til eksamen på Zoneterapeutskolen i Kolding.

Vi arrangerer hvert år en studietur til anatomisk Institut. hvor der uddannes kommende læger.
Der gives rundvisning af lægestuderende. Kun skolens elever har adgang og selvfølgelig de studerende på Universitetet.
Det er 25. gang at vi skal afsted til et eller flere anatomiske Institutter.

Indgang til Anatomisk institut på Århus Universitet.

Foredrag inden man går ind og ser præparater.

Der ventes ved skolens indgang inden afrejse til Århus.
Hyggelig samvær, sang, og sjov.
Sammenholdet er bare i top og vi “røstes” godt sammen, netop til sådan en lejlighed.