Anatomi og fysiologi

14. september 2021 – slut 07. juni 2022

Læren om kroppens opbygning og funktion.

Faget er bygget op sådan at vi starter undervisningen fra et nul udgangspunkt, hvor den enkelte studerende ikke i forvejen har kendskab til anatomi og fysiologi.
Faget er spændende at lære, fordi det giver dig indblik i kroppens indre unikke funktion og struktur.

Det er et grundredskab til forståelse og videreformidling til den enkelte klient når du er færdiguddannet zoneterapeut.

Anatomi og fysiologi er et grundlæggende og kompetencegivende fag hvor du lærer om den menneskelige organismes opbygning og funktion.
Det er et omfattende, men vigtigt fag, for at kunne arbejde professionelt, under og efter endt uddannelse.

Det er vigtigt med grundig kendskab til det der sker inde i kroppen og at kunne formidle denne viden til sine zoneterapi klienter. Derved bliver klienten afklaret for de spørgsmål de måtte have belyst.

Pensum er stort set på niveau med sygeplejerskeuddannelsen, og omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, knoglesystemet og de indre organers funktioner og meget mere.

Du vil få et indblik i og viden om hvad DNA er, hvordan celler deler sig, hvad et blodtryk er, og hvilken betydning hormonerne har for vores krop, og desuden svar på mange andre interessante relaterede spørgsmål.

Underviserens opgave er bl.a. at strukturere og systematisere det nye stof, hvorefter du så hjemme arbejder videre med stoffet. Ved næste undervisningstime på skolen sikrer man sig så at alt er forstået. Dette foregår både ved skriftlige og mundtlig spørgsmål enten som selvstændigt arbejde eller som gruppearbejde.

Efter endt undervisning afholdes der eksamen. Det er en skriftlig eksamen, og der gives ikke karakter, men man har bestået eller ikke bestået ud fra et fastlagt pointsystem.

Tilmelding

Underviser

Elisabeth Elkjær