Psykisk Førstehjælper – 14 RAB timer

Start 24/09/2022 – slut 25/09/2022

Underviseren

David Funding 37 år og fra Horsens og er:

  • Uddannet instruktør fra Psykiatrifonden
  • Eksistentiel Psykoterapeut med speciale i Par & Familieterapi fra DFTI Aarhus
  • Zoneterapeut fra Zoneterapeut skolen Kolding

Hvem ?
Målgruppen for et kursus i Psykisk Førstehjælp er dig der til dagligt er i berøring med mange mennesker, og som ønsker viden om psykiske sygdomme og håndtering af psykiske kriser.
kursuset her vil følge Psykiatrifondens pensum der er udviklet og valideret i Australien og er udbredt til 23 lande i verden.
Vi vil i særlig grad bruge cases til dig der er behandler i egen klinik, zoneterapeuter, akupunktører, massører m.fl.

(Kurset er ikke målrettet personer, som i forvejen arbejder med mennesker med psykiske lidelser, og som har stor viden inden for dette, da kurset ikke sigter mod at opkvalificere denne gruppe)

Metode
Undervisningen vil være en blanding af faglige oplæg, praktiske øvelser og film.
Alle deltagere får en grundbog/manual som er et opslagsværk til kursuset.

indholdet er følsomt og derfor sættes der høje krav til etikken på dette kursus.

INDHOLD PÅ KURSET

På  Psykisk Førstehjælp får du nødvendig viden om psykiske sygdomme og kriser, og får kompetencer til at handle, når du står over for et menneske, som viser tegn på psykisk mistrivsel. Du bliver i stand til at genkende forskellige symptomer, der knytter sig til forskellige sygdomme og psykiske kriser, samt hvordan du hjælper og guider bedst muligt.

Efter endt kursus og deltagelse i ALLE lektioner opnår du et certifikat som psykisk førstehjælper.
(På kurset lærer du ikke at stille en diagnose eller udøve psykoterapi.)

TEMA 1: PSYKISKE SYGDOMME TEMA 2: KRISESITUATIONER OG KRISEREAKTIONER
Depression Selvmordstanker og selvmordsadfærd
Angst Selvskadende adfærd
Psykoser Panikanfald (angst)
Misbrug Reaktioner ved traumer
Akutte psykotiske tilstande
Alvorlige reaktioner ved misbrug
Aggressiv adfærd

Tilmelding

Underviseren

David Funding 37 år og fra Horsens og er:

  • Uddannet instruktør fra Psykiatrifonden
  • Eksistentiel Psykoterapeut med speciale i Par & Familie terapi fra DFTI Aarhus
  • Zoneterapeut fra Zoneterapeut skolen Kolding