Systembehandling ud fra meridianerne og de 5 elementer

Starttidspunkt: 23/09/2023

Tilmelding

Praktiske oplysninger

Underviser

Jan Almskou

Jan Almskou Ejer af SundhedsZonen siden 1997 www.sundhedszonen.dk Uddannet på Gl. Kongevej zoneterapeut, massage og akupunkturskole 1996 Løbende efteruddannet indenfor massage, øreakupunktur og manuel terapi. SundhedsZonen tilbyder: Undervisning Erhvervs behandlinger Private klinikbehandlinger Undervisning: Har i perioden 1999 – 2015 været fast underviser i zoneterapi på Zoneterapeutskolen på Gl. Kongevej. Er censor på flere zoneterapeutskoler rundt i landet. Har i 2014 udarbejdet tre af de eksamensopgaver der er mulige at bruge til eksamenerne i zoneterapi. Afholder herudover kurser for færdiguddannede zoneterapeuter og massører i øreakupunktur, idrætsskader og skader i bevægeapparatet, ” De sansende Hænder” samt Systembehandling ud fra Meridianerne og De 5 Elementer. Erhvervs behandlinger: Af større og mindre virksomheder der har modtaget behandlinger siden 1998, kan nævnes Multirevision 1998-2017 Post Danmark, St. Kongensgade postcenter og Lyongade postcenter. 2000-2010 Herlev Hospital, Intensiv Afdelingen 2002-2004 Forstædernes Bank, Glostrup 2009-2011 Boligforeningen 3B 2007-2017 Hvidovre Kirke 2012-2017 Avedøre Kirke 2014-2016 Riisbjerg Kirkegård 2013-2017 BDK – Boligkontoret Danmark 2014-2016 Boligforeningen 3B 2008-2017 Private klinikbehandlinger: I klinikken i Glostrup tilbydes zoneterapi, massage, øreakupunktur og manuel terapi til privat i alle aldre. Her er det typisk længere og dybere behandlinger på en times varighed. Behandlingerne suppleres her ligeledes med råd og vejledning omkring fysiske øvelser eller træning samt lettere inspiration omkring kost, vitaminer og mineraler der tilsammen kan understøtte den enkeltes egen indsats for styrkelse af helbredet. Siden 2013 omfatter de private behandlinger også ugentlige behandlinger af 6 multihandicappede på et bosted. Der var også et liv før zoneterapien. Det bød på: Student 1983. Bankuddannet 1986. Regnskab og driftøkonomi, Handelshøjskolen 1986 HD-Finansiering 1991 Ansættelse i perioden 1983-1997 Handelsbanken 1983-1986 C&G-Banken, fuldmægtig 1986-88 DanFinans, administrativ sagsbehandler, valutarådgiver 1988-1995 Roskilde Bank, fuldmægtig, tillidsmand 1995-1997

Klik og lyt

Ud fra principperne ”Det man giver fokus vokser” og ”Skab frit flow, så klarer kroppen resten”, har Jan Almskou i en del år arbejdet med at skabe nye systemer, der er sammensat af de zoner vi allerede kender, men kombineret på en måde, der er målrettet de diagnoser vi stiller ud fra Meridianerne og De 5 Elementer. I teori og praksis får du præsenteret de 5 nye sammensatte zoneterapisystemer, der hver især fokuserer på at åbne op for flowet af energi i et af hver af De 5 Elementer På kurset vil de nye systemsammensætninger og andre udvidede behandlingsmuligheder for hver af de 5 Elementer blive gennemgået, vist og øvet. Du vil blive undervist i hvornår disse behandlinger kan være en fordel frem for traditionelt sammensatte systemer og hvornår det ikke vil være det. Teknikker til at arbejde med energien vil være integreret i de praktiske øvelser. Overordnet og fælles for alle behandlingstiltagene er at skabe frit flow i- og mellem Meridianerne/Elementerne. Du får en meget målrettet behandling, der tager fat om problemets rod uden at miste det holistiske fundament, som til tider kan gå tabt ved symptombehandling. Målgruppen er primært zoneterapeuter.