Sygdomslære – 100 timer

Start 10/08/2022 – slut 12/12/2022

Tilmelding

Underviser

Elisabeth Elkjær

Er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med sygepleje i mere end 40 år og hun er en fantastisk underviser i faget.

Fra lægelig synsvinkel, sygdomme og lidt farmakologi. De mest kendte almindelige sygdomme der giver indblik i hvordan smittekilde, årsagssammenhænge, symptomer og komplikationer udarter sig, sådan at kendskabet giver tryghed for klienten og zoneterapeuten.

Sygdomslære og farmakologi (læren om medikamenter) er et fag hvor formålet er at få viden om, og opfattelse af forskellige almindelige sygdomme og deres årsager, symptomer, komplikationer og evt. behandling.
Der vil blive undervist i en lang række af almindeligt forekommende sygdomme f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, epilepsi og mange andre.

På 2. studieår ligger den traditionelle sygdomslære/farmakologi, hvor formålet er at give eleven den almindelige lægelige opfattelse af forskellige almindelige sygdomme, deres årsager, symptomer og komplikationer.
Faget afsluttes ligeledes med en skriftlig eksamen som afholdes på skolen.